Terminal T1, Aeroport de Barcelona

Infraestructura

La nova àrea terminal de l’aeroport de Barcelona, constitueix una de les grans infraestructures d’aquesta dècada a Europa. L’ambiciós projecte, es va desenvolupar al Taller d’arquitectura de Ricard Bofill, integrant diversos equips tècnics: Iberbofill, Plan Barcelona i Typsa.

L’equip de professional de TDI Enginyers va liderar el control d’execució de les instal·lacions mecàniques, elèctriques i de senyal, integrats dins al UTE ATCV.

La infraestructura compta amb un edifici independent on es realitza la producció tèrmica per a tota la terminal, l’edifici CEN (Central Energètica). En aquesta central s’hi troben les 5 calderes de 5,4 MW i les 6 refredadores 5 MW amb turbo compressor i dos torres de refrigeració per refredadora. Des d’aquest edifici, es distribueix tant l’energia tèrmica, a través de la galeria de serveis perimetral de canonades de fluids, amb gestió centralitzada mitjançant un sistema SCADA. Al centre de l’edifici processador, hi ha la sales tècnica de producció d’aigua calenta sanitària, amb l’aportació dels captadors solars situats a ala coberta del dic sud. Així mateix, al llarg de l’edifici

es disposen 24 sales tècniques amb unitats de tractament d’aire que donen servei als difusors d’aire de tots els espais generals de la terminal. En els locals de menys volum, s’ha treballat amb fan-coils de menys potència.

La xarxa de distribució elèctrica, s’ha realitzat mitjançant 25 centres de transformació distribuïts regularment per la terminal, connectats per un doble anell que circula per una segona galeria de serveis, i abastida des de dos grans centrals de distribució elèctriques, situades fora de l’àmbit d’actuació.

Les xarxes de fontaneria, sanejament i de protecció contra incendis, també transcorren des de la galeria de fluids, des d’on s’abasteixen tots els punts de consum.

La xarxa de sanejament pluvial s’ha implementat amb un sistema de descàrrega amb patent Geberit, que garanteix una evacuació ràpida en cobertes de poca inclinació. La xarxa de distribució de veu i dades , així com de megafonia, s’ha estructurat amb una trama de nodes principals i secundaris, que cobreixen tota la terminal, garantint a tots els punts de connexió una alimentació directa i de back-up.

Davant l’edifici CEN s’ha disposat els nodes de telefonia dels diferents operadors, amb un sistema de climatització que garanteix el nivell de sobrepressió respecte l’exterior.

  • Arquitectura Ricard Bofill
  • Promotor AENA (Plan Barcelona)
  • Superfície 1.210.140 m²
  • Situació El Prat de Llobregat