Club Natació Sant Andreu a Barcelona

Equipament Esportiu

Projecte executiu, estudi bàsic de seguretat i salut, i direcció d’obres de les instal·lacions de producció tèrmica.

  • Peticionari Propietat del centre