Residència Laia Gonzàlez, Hospitalet

Sanitari

Projecte executiu, estudi bàsic de seguretat i salut, i direcció d’obres de les instal·lacions de climatització i ampliació de xarxa elèctrica del centre.

  • Sup. intervenció 1.620 m2
  • Peticionari Departament de Benestar i Família (ICASS)