Sala Flyhard a Barcelona

Exposició

Reforma i adequació de la Sala Flyhard de Barcelona. Projecte d’instal·lacions, direcció d’obra i llicència ambiental per a la sala Flyhard de Barcelona.

  • Sup. Intervenció 120 m²
  • Equip arquitectura BOPBAA