Clinica Ivan Mañero, Sant Cugat del vallès

Sanitari

La nova clínica de l’Ivan Mañero a Sant Cugat del Vallès, amb una superfície construïda de 5.426,59 m2, assumirà les funcions de seu central d’un equip de professionals dedicats a la cirurgia estètica i reconstructiva.

L’edifici ha estat projectat per l’estudi d’arquitectura de Mario Corea.

TDI Enginyers ha desenvolupat el projecte d’instal•lacions mecàniques i elèctriques, així com la direcció d’obra i el control d’execució de les instal•lacions, que inclouen: gestió centralitzada amb uns sistema SCADA, control domòtic d’enllumenat i accessos, així com instal•lacions de captació i recuperació d’energia i estalvi i recollida d’aigua. L’edifici compta amb una moderna àrea quirúrgica, una planta d’hospitalització, àrea de consultoris, àrea administrativa, restaurant, àrea Spa per a tractaments, gimnàs, sala de conferències, aparcament i àrea tècnica. El seu voltant s’ha realitzat uns jardins que inclouen un aparcament exterior dues làmines d’aigua i una terrassa/cafeteria. Les instal•lacions s’han centralitzat a la coberta de l’edifici i a l’àrea de sales tècniques situada a l’aparcament de planta soterrani.

El sistema de producció tèrmica i climatització, s’ha disposat a la coberta tècnica. El sistema està format per tres refredadores d’alt rendiment de 380kWt i amb recuperació de calor, un roof-top de calor, amb dues calderes de condensació de 250 kWt cada una, i 12 captadors solars de tubs de buit.

La climatització de l’aire interior es realitza mitjançant fan-coils d’aigua de quatre tubs, connectats amb conducte acústic als sistemes de difusió, on s’incorpora l’aire de renovació, filtrat i pretractat a les UTA’s situades a la coberta tècnica. En el cas de l’àrea quirúrgica, la climatització es realitza amb unitats de tractament d’aire independents, amb un 100% d’aire exterior, amb filtres absoluts i control d’humitat, tot monitoritzat tant als quiròfans com al sistema SCADA.

El subministrament elèctric s’ha realitzat mitjançant un centre de transformació de

500 kVA, situada a l’exterior de l’edifici. L’alimentació elèctrica queda garantida amb un subministrament d’emergència mitjançant un grup electrogen de 250 kVA.

La xarxa d’instal•lacions comprèn també: megafonia, veu i dades, TV per satèl•lit, xarxa de comunicació pacient-infermera, gasos medicinals, gas natural, xarxa d’aigua sanitària, xarxa de reg amb recuperació de pluvials, control d’accessos, sistemes de vídeo vigilància, detecció antiintrusió, xarxa de detecció i extinció d’incendis i integració de sistemes.

  • Arquitectura Mario Corea
  • Promotor Ariadna i Fam
  • Superfície 5.426,59 m²
  • Situació Carrer Victor Hugo 24, Sant Cugat del Vallès