Caserna Guàrdia Urbana Nou Barris

Equipament

La nova caserna de la Unitat Territorial 8 de la Guàrdia Urbana s’ubica a l’interior de l’Institut Mental de la Santa Creu de Nou Barris. Part de l’edifici és de nova construcció (sota una plaça interior i conservant un element arquitectònic característic central) i part s’integra a la planta baixa de l’Institut Mental de la Santa Creu. La superfície de intervenció és de 1.500 m² i el PEM de l’obra ha estat 3.042.600 €. L’edifici ha estat projectat pels arquitectes Xavier Vendrell Sala i Claudi Aguiló Aran i per l’enginyer Albert Domingo Ollé (Xavier Vendrell Sala + Data Arquitectura i Enginyeria).

L’equip professional ha desenvolupat el projecte executiu de la totalitat de les instal•lacions de l’edifici, així com la direcció d’obra de les instal•lacions i ha col•laborat en la tramitació de l’expedient de llicència d’activitats i d’instal•lacions de protecció contra incendis.

L’edifici disposa d’un modern sistema de ventilació amb recuperació de calor que permet el control tèrmic individualitzat de cadascun dels espais i la renovació d’aire, sense la instal•lació de cap tipus d’unitat de tractament d’aire a la coberta de

l’edifici. S’ha apostat per la instal·lació dels equips compactes necessaris, tots integrats sota el mateix sistema de control, per tal de garantir unes condicions interiors

òptimes reduint l’impacte de les instal•lacions dintre de l’arquitectura de l’edifici. La xarxa d’instal•lacions comprèn també: cablatge estructurat, xarxa de radiofreqüència, grup electrogen per subministrament complementari, xarxa de reg exterior, energia solar tèrmica, etc.

  • Arquitectura DATA AE i X.V.Studio
  • Promotor BIMSA
  • Superfície 1.450 m²
  • Situació Carrer Marie Curie 8-14, Nou Barris, Barcelona