Casal Torre de la Sagrera, Barcelona

Equipament

Projecte bàsic, executiu i posterior direcció d’obra del Casal Torre de la Sagrera de Barcelona.

Particularitats: L’edifici disposa d’un sistema de climatització VRV, amb unitats de interiors i control independitzat per cadascun dels espais. La ventilació es realitza mitjançant una unitat de tractament d’aire amb recuperació de calor. Els espais d’ús permanent (oficines, etc.) disposen d’equips d’humectació que en garanteixen que la humitat relativa dels mateixos estigui al 50% en tot moment.

  • Sup. Intervenció: 1.100,20 m2
  • Promotor: BIMSA
  • Arquitectura: IF arquitectes