Casa Clara Torres, Viladecans

Habitatge

La casa Clara Torres és un habitatge unifamiliar de 237,42 m2, obra del despatx d’arquitectura BJAASS Blai Pérez i Jordi Ramos arquitectes associats.

A aquest edifici construït l’any 2009, se li va incorporar una nova ala de 45,32 m2, a la planta semisoterrani.

La missió de TDI Enginyers ha estat la d’ampliar i reorganitzar la xarxa d’instal•lacions, així com la realització d’una auditoria d’eficiència energètica per tal d’optimitzar i reduir els consums energètics de l’edifici.

Després de l’execució de la reforma, que ha permès l’ampliació de l’espai útil interior, s’ha aconseguit millorar notablement els sistemes de gestió climàtica, millorant el rendiment del sistema i optimitzant els consums elèctric, de gas natural i d’aigua. A més, s’ha millorat les condicions de confort a tot l’edifici, i s’ha incorporat un control d’humitat a la zona d’Spa, que s’ha recuperat com a element d’ús quotidià.

Elcontroldomòticdel’edificihapermèslasevareprogramaciópertald’ajustarelsparàmetres defuncionament,incorporantlesnovesestratègiesqueoptimitzenelsconsumsdel’edifici.

  • Arquitectura BJAASS S.L.P.
  • Promotor Jose Trejo
  • Superfície 237,42m²
  • Situació Carrer Maria Aurèlia Campmany i Farnés 1, Viladecans