Camp de Softbol, Sant Bou de Llogregat

Equipament, Equipament Esportiu

El nou camp de Softbol de Sant Boi de Llobregat ha estat projectat pels arquitectes Josep Bohigas Arnau, Francesc Pla Ferrer i Iñaki Baquero Riazuelo (BOPBA Arquitectura S.L.P.). El projecte contempla un nou terreny de joc i la construcció d’un edifici contigu on s’hi desenvolupa el programa necessari de zona de vestidors, sales tècniques, banquetes, zona d’àrbitres, magatzems de material i túnel de batuda per l’entrenament dels jugadors. A l’hora part de la coberta de l’edifici s’utilitza com a grades per al públic. La resta de la coberta de l’edifici és una coberta enjardinada. La superfície total d’actuació està al voltant d’uns 10.060 m².

L’equip professional de TDI Enginyers ha desenvolupat el projecte bàsic i executiu d’instal•lacions i ha col•laborat en la tramitació de l’expedient de comunicació ambiental. També està realitzant actualment la direcció d’obra d’instal•lacions de l’edifici. El terreny de joc es troba ja executat.

L’edifici disposarà d’una instal•lació de microcogeneració per a la producció d’aigua calenta sanitària pels vestidors amb l’energia residual d’un procés de producció d’energia elèctrica. Aquesta solució es va proposar com a alternativa a la instal•lació de plaques solars tèrmiques a la coberta de l’edifici, fent així que l’edifici compleixi amb les exigències del DB HE 4.

  • Arquitectura BOPBAA S.L.
  • Promotor Ajuntament de San Boi de Llobregat
  • Superfície 10.060 m²
  • Situació Carrer Riera del Fonollar, s/n, Sant Boi del Llobregat