Plaça Dicia a Sant Feliu de Llobregat

Urbanització

Projecte bàsic i executiu de la urbanització de la plaça.

  • Sup. Intervenció 4152 m²
  • Arquitectura Data AE
  • Peticionari Mancomunitat de municipis de Catalunya