Port a l’edifici del Portal de la Pau

Exposició

Centre de divulgació del Port a l’edifici del Portal de la Pau. Projecte bàsic d’instal•lacions pel futur centre de divulgació del Port.

  • Sup. Intervenció 600 m²
  • Equip arquitectura BOPBAA