CEIP Josep Guinovart a Castelldefels

Equipament Docent

Projecte bàsic i executiu i tramitació de llicència ambiental de la totalitat de les instal·lacions del centre.

  • Sup. intervenció 3.441 m²
  • Arquitectura Pich Aguilera
  • Peticionari Departament d’Educació