Habitatges Pablo Iglesias

Habitatge

Projecte executiu d’instal·lacions i direcció d’obra d’un edifici de 62 habitatges i aparcaments entre mitgeres al carrer Pablo Iglesias 21-23 de Viladecans.

  • Sup. Intervenció: 7.250 m²
  • Promotor: Privat
  • Arquitectura: BJJASS