Exposició Barcelona Direccions (D-HUB)

Exposició

L’exposició “Direccions”, fou dissenyada pel taller d’arquitectura BOPBAA, formada per Josep Bohigas, Francesc Pla i Iñaki Baquero, que reberen l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona per a la realització d’una exposició a l’interior d’un edifici, el Disseny Hub, que estava a la fase final de la seva execució.

Els membres de TDI enginyers, van assumir el repte de tramitar l’expedient de llicència d’activitats i la legalització elèctrica d’unes instal·lacions de caràcter temporal, situades a l’interior d’un edifici en obres, garantint la seguretat dels milers de visitants que va tenir l’exposició.

L’estratègia fou encapsular els elements que formaven part de l’exposició, protegint amb tancaments de cartró-guix resistent al foc les vies d’evacuació i els recintes de circulació general en contacte directe amb espais on l’obra encara era en curs. D’altra banda es va forçar una posada en marxa d’alguns elements de protecció contra incendis propis del D-Hub i es va afegir elements de protecció provisional. El conjunt va obtenir el vist i plau del departament de bombers i d’activitats, resultant un èxit a nivell tècnic i a nivell expositiu.

Així doncs l’exposició “Direccions”, esdevé la primera gran exposició que es va realitzar a l’edifici Disseny Hub, que va allotjar un esdeveniment de pública concurrència inclús abans de ser inaugurat.

  • Arquitectura BOPBAA S.L.
  • Promotor BIMSA
  • Superfície 772m²
  • Situació Plaça de les Glòries Catalanes de Barcelona