Equipament Carrer Anglesola

Equipament

Projecte executiu i direcció d’obra de la totalitat de les instal·lacions. Projecte de comunicació ambiental. Elaboració de la justificació de compliment del DB HE 1 (LIDER) i elaboració del certificat d’eficiència energètica (CALENER).

Particularitats:. La instal·lació de ventilació es realitza mitjançant un seguit de xemeneies solars, i per a climatitzar l’edifici s’utilitza un sistema de terra radiant i refrescant. L’execució d’aquesta instal·lació s’ha realitzat seguint les prescripcions dels tècnics de l’Ajuntament de Barcelona. L’edifici disposa de la Certificació LEED Gold.

  • Sup. intervenció: 1.693,60 m²
  • Promotor: BIMSA
  • Arquitectura: H Arquitectes