CEM Nova Icària a Barcelona

Equipament Esportiu

Direcció d’obra de la reforma per a l’obtenció de la llicència ambiental.

  • Sup. Intervenció 4.156 m²
  • Peticionari Institut Barcelona Esports