• Enginyer Industrial

  Llorenç Ramos i Agustí

  Enginyeria industrial, especialitat mecànica / estructures (ETSEIB-UPC)
  Postgrau en Seguretat i Salut (Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona)
  Postgrau d'instal·lacions de climatització
  Postgrau d'instal·lacions de regulació i mesura de gas
  Postgrau instal·lacions de fred industrial

 • Enginyer Tècnic Industrial

  Ignasi Bailón i Barnach

  Enginyeria tècnica industrial, especialitat mecànica (EUETIB-UPC)
  Postgrau en instal·lacions elèctriques i especials (UPC)
  Postgrau en automatització industrial, sensors i accionaments (CIM)
  Postgrau CAE en enginyeria assistida per ordinador (CIM)

 • Enginyer Tècnic Industrial i Enginyer en Organització Industrial

  Loren Carreras Vinent

  Enginyeria tècnica industrial, especialitat mecànica (EUETIB-UPC)
  Enginyeria en Organització Industrial (UVIC)

 • Enginyer Tècnic d’Obres Públiques

  Pedro Palliser Pons

  Enginyeria tècnica d'obres públiques (ETSECCPB-UPC)
  Graduat en construccions civils (UPC)
  Cicle formatiu en grau superior de desenvolupament de projectes de construcció (Escola Industrial)

 • Enginyer Tècnic Industrial

  Joan Seguí Taltavull

  Enginyeria tècnica industrial, especialitat mecànica (EUETIB-UPC)
  Màster d’estructures metàl·liques i mixtes en edificació (ZIGURAT)
  Postgrau d'instal·lacions de climatització (fundació UPC)

 • Enginyer Tècnic Industrial

  Mohamed El Idrissi

  Enginyeria tècnica industrial, especialitat mecànica (EUETIB-UPC)
  Graduat en mecànica (UPC)
  Cicle formatiu en grau superior de desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids (Escola Industrial)

 • Administració

  Mercè Pérez i Hurtado

  Gestió administrativa
  Gestió comptable
  Gestió comercial

   ?>
  • ?>
  • ?>
  • ?>
  • ?>
  • ?>
  • ?>

PROJECTES

+450

DIRECCIONS D'OBRA

+125

CLIENTS

+65

HORARI

09:00-18:00